ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คณะบริหารธุรกิจ

Displaying 1-48 of 1 result.
No.เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดล่าสุด  ครั้ง
 
 
 
 
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คันประกาศร่าง TOR13 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 2567 11:14:11 Download1
2ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คันประกาศราคากลาง13 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 2567 11:14:09 Download2
3ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถไฟฟ้าขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน13 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 2567 11:14:14 Download1
4ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถไฟฟ้าขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน13 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 2567 11:52:42 Download1
5ระบบกล้องวงจรปิด อาคารพิริยราม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง16 พ.ค. 25679 มิ.ย. 2567 20:46:30 Download15
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง14 พ.ค. 256710 มิ.ย. 2567 09:54:31 Download11
7ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1 พ.ค. 256711 มิ.ย. 2567 14:31:36 Download20
8ระบบกล้องวงจรปิด อาคารพิริยราม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง29 เม.ย. 256710 มิ.ย. 2567 15:04:32 Download16
9แผงกั้นสแตนเลสยืดหดได้ขนาด 55x300x90 เซนติเมตร จำนวน 12 ชุดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง25 เม.ย. 256710 มิ.ย. 2567 12:42:04 Download16
10ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คันประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง28 มี.ค. 256711 มิ.ย. 2567 00:41:23 Download29
11ปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคารพิริยราม ช้้น 8ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง27 มี.ค. 256710 มิ.ย. 2567 08:35:44 Download23
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานงานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรภี ถกลศรี คณะบริหารธุรกิจประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง26 ก.ค. 256610 มิ.ย. 2567 05:34:51 Download59
13งานปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วซึมอาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.พ. 256610 มิ.ย. 2567 08:12:53 Download113
14ประกาศเชิญชวนงานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศเชิญชวน21 ธ.ค. 256514 มิ.ย. 2567 00:51:50 Download146
15ประกาศร่าง TOR งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศร่าง TOR14 ธ.ค. 256513 มิ.ย. 2567 10:29:41 Download156
16ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศราคากลาง14 ธ.ค. 256511 มิ.ย. 2567 06:10:04 Download107
17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 ธ.ค. 256510 มิ.ย. 2567 10:06:18 Download100
18ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 16:34:05 Download117
19ประกาศผู้ชนะ งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 14:57:50 Download101
20ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 20:08:26 Download113
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ19 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 08:32:48 Download157
22ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256513 มิ.ย. 2567 10:43:31 Download145
23ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256513 มิ.ย. 2567 10:40:06 Download141
24ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 11:30:34 Download128
25ประกาศเชิญชวน งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 06:49:23 Download120
26ประกาศเชิญชวนงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 12:03:35 Download112
27ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 17:17:12 Download322
28ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 17:02:09 Download106
29ประกาศร่าง TOR งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256512 มิ.ย. 2567 10:09:39 Download281
30ประกาศราคากลาง งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 08:18:42 Download107
31ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 20:14:24 Download119
32ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 09:30:13 Download102
33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 14:44:13 Download99
34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 06:59:21 Download107
35ประกาศแผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256510 มิ.ย. 2567 08:27:34 Download94
36ราคากลางจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง31 ส.ค. 256510 มิ.ย. 2567 04:40:43 Download160
37ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256510 มิ.ย. 2567 15:54:49 Download146
38ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที 8 อาคารเรียรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256511 มิ.ย. 2567 16:32:02 Download128
39รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR29 ส.ค. 256512 มิ.ย. 2567 12:12:40 Download173
40ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศผู้ชนะ14 มิ.ย. 256510 มิ.ย. 2567 13:16:30 Download130
41ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิ.ย. 256513 มิ.ย. 2567 12:39:05 Download185
42เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256511 มิ.ย. 2567 20:28:21 Download180
43ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256512 มิ.ย. 2567 22:31:51 Download161
44ประการศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR20 พ.ค. 256514 มิ.ย. 2567 01:28:10 Download236
45ร่างประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256510 มิ.ย. 2567 08:00:47 Download160
46ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256514 มิ.ย. 2567 06:13:29 Download207
47ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง20 พ.ค. 256510 มิ.ย. 2567 20:50:37 Download191
48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มี.ค. 256510 มิ.ย. 2567 08:16:05 Download177