ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คณะบริหารธุรกิจ

Displaying 1-37 of 1 result.
No.เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดล่าสุด  ครั้ง
 
 
 
 
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานงานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรภี ถกลศรี คณะบริหารธุรกิจประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง26 ก.ค. 25661 มี.ค. 2567 14:21:09 Download39
2งานปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วซึมอาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.พ. 25661 มี.ค. 2567 17:47:55 Download97
3ประกาศเชิญชวนงานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศเชิญชวน21 ธ.ค. 25653 มี.ค. 2567 21:23:43 Download110
4ประกาศร่าง TOR งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศร่าง TOR14 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2567 07:35:08 Download123
5ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศราคากลาง14 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2567 07:35:10 Download89
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 ธ.ค. 256527 ก.พ. 2567 12:12:03 Download84
7ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:32 Download94
8ประกาศผู้ชนะ งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256528 ก.พ. 2567 04:42:38 Download81
9ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 256529 ก.พ. 2567 09:49:17 Download92
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ19 ก.ย. 25651 มี.ค. 2567 17:49:07 Download132
11ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:04 Download122
12ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256528 ก.พ. 2567 04:42:37 Download121
13ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:36 Download111
14ประกาศเชิญชวน งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 25653 มี.ค. 2567 09:03:37 Download103
15ประกาศเชิญชวนงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:12 Download90
16ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 25652 มี.ค. 2567 05:23:09 Download232
17ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:35 Download90
18ประกาศร่าง TOR งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256529 ก.พ. 2567 10:58:26 Download219
19ประกาศราคากลาง งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256528 ก.พ. 2567 04:42:50 Download91
20ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:31 Download101
21ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:35:12 Download84
22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256523 ก.พ. 2567 07:34:58 Download84
23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256528 ก.พ. 2567 04:42:46 Download90
24ประกาศแผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256528 ก.พ. 2567 04:42:40 Download78
25ราคากลางจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง31 ส.ค. 256523 ก.พ. 2567 07:35:04 Download134
26ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256523 ก.พ. 2567 07:34:59 Download124
27ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที 8 อาคารเรียรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256523 ก.พ. 2567 07:35:02 Download109
28รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR29 ส.ค. 25652 มี.ค. 2567 16:06:53 Download150
29ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศผู้ชนะ14 มิ.ย. 25651 มี.ค. 2567 18:38:29 Download107
30ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิ.ย. 25651 มี.ค. 2567 14:21:19 Download166
31เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 25651 มี.ค. 2567 12:28:08 Download162
32ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256527 ก.พ. 2567 13:06:38 Download144
33ประการศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR20 พ.ค. 25651 มี.ค. 2567 01:03:38 Download200
34ร่างประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256528 ก.พ. 2567 04:42:46 Download143
35ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256525 ก.พ. 2567 20:00:59 Download175
36ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง20 พ.ค. 256528 ก.พ. 2567 04:42:36 Download168
37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มี.ค. 25653 มี.ค. 2567 06:15:41 Download158