ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คณะบริหารธุรกิจ

Displaying 1-36 of 1 result.
No.เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดล่าสุด  ครั้ง
 
 
 
 
1งานปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วซึมอาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.พ. 256614 มี.ค. 2566 13:53:52 Download8
2ประกาศเชิญชวนงานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศเชิญชวน21 ธ.ค. 25655 มี.ค. 2566 13:43:23 Download17
3ประกาศร่าง TOR งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศร่าง TOR14 ธ.ค. 256520 มี.ค. 2566 23:58:36 Download17
4ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศราคากลาง14 ธ.ค. 25654 มี.ค. 2566 06:42:03 Download11
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 ธ.ค. 25659 มี.ค. 2566 09:13:22 Download12
6ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 25653 มี.ค. 2566 11:17:44 Download12
7ประกาศผู้ชนะ งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 09:12:35 Download10
8ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศผู้ชนะ21 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 09:14:41 Download15
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ19 ก.ย. 25653 มี.ค. 2566 19:45:32 Download45
10ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256510 มี.ค. 2566 10:45:46 Download54
11ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256519 ก.พ. 2566 05:50:57 Download55
12ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 25658 มี.ค. 2566 10:52:22 Download14
13ประกาศเชิญชวน งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256512 มี.ค. 2566 09:53:53 Download12
14ประกาศเชิญชวนงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศเชิญชวน7 ก.ย. 256519 มี.ค. 2566 03:18:17 Download11
15ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 25657 มี.ค. 2566 22:58:50 Download15
16ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256516 มี.ค. 2566 04:04:40 Download13
17ประกาศร่าง TOR งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 09:15:59 Download13
18ประกาศราคากลาง งานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศราคากลาง5 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 09:15:28 Download13
19ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศร่าง TOR5 ก.ย. 256519 ก.พ. 2566 05:54:08 Download17
20ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศราคากลาง5 ก.ย. 256514 มี.ค. 2566 13:55:13 Download12
21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 08:44:55 Download14
22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศรีสัชนาลัยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 256518 มี.ค. 2566 02:57:20 Download16
23ประกาศแผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บธ.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ย. 25659 มี.ค. 2566 09:14:09 Download12
24ราคากลางจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง31 ส.ค. 25659 มี.ค. 2566 21:15:08 Download52
25ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 25659 มี.ค. 2566 21:08:44 Download43
26ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที 8 อาคารเรียรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 25655 มี.ค. 2566 01:46:08 Download41
27รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR29 ส.ค. 25656 มี.ค. 2566 21:24:35 Download51
28ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศผู้ชนะ14 มิ.ย. 256514 มี.ค. 2566 13:55:48 Download12
29ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิ.ย. 256520 มี.ค. 2566 22:28:57 Download83
30เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256518 มี.ค. 2566 12:48:33 Download77
31ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 25656 มี.ค. 2566 19:27:36 Download77
32ประการศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR20 พ.ค. 256511 มี.ค. 2566 20:46:53 Download86
33ร่างประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256519 มี.ค. 2566 12:00:41 Download80
34ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256519 มี.ค. 2566 10:23:13 Download74
35ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง20 พ.ค. 256518 มี.ค. 2566 12:26:49 Download77
36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มี.ค. 25655 มี.ค. 2566 23:05:34 Download70