ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คณะบริหารธุรกิจ

Displaying 1-15 of 1 result.
No.เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดล่าสุด  ครั้ง
 
 
 
 
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ19 ก.ย. 256518 พ.ย. 2565 20:44:09 Download27
2ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256525 พ.ย. 2565 08:24:07 Download34
3ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน8 ก.ย. 256525 พ.ย. 2565 09:23:25 Download33
4ราคากลางจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง31 ส.ค. 256525 พ.ย. 2565 08:15:52 Download26
5ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256518 พ.ย. 2565 20:43:43 Download22
6ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที 8 อาคารเรียรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 256525 พ.ย. 2565 07:11:00 Download24
7รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR29 ส.ค. 256518 พ.ย. 2565 20:43:31 Download30
8ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิ.ย. 256518 พ.ย. 2565 20:43:47 Download57
9เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256525 พ.ย. 2565 09:37:27 Download57
10ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน26 พ.ค. 256526 พ.ย. 2565 13:30:19 Download57
11ประการศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศร่าง TOR20 พ.ค. 256523 พ.ย. 2565 12:47:43 Download60
12ร่างประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256518 พ.ย. 2565 20:43:37 Download55
13ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศเชิญชวน20 พ.ค. 256518 พ.ย. 2565 20:42:08 Download52
14ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศราคากลาง20 พ.ค. 256518 พ.ย. 2565 20:42:12 Download50
15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มี.ค. 256525 พ.ย. 2565 07:39:45 Download51